Subvencije za mikro podjetja v lesarstvu 23-24

Nepovratna sredstva

P4LM

Odprt

Potrebujete finančna sredstva za razširitev vašega poslovanja?

Pomagamo vam pridobiti EU nepovratna sredstva.

Področje razpisa

70.000 €

Višina subvencije

do 60%

Stopnja sofinanciranja

04.09.23

Rok za oddajo

4.9.2023 - 15.10.2024

Obdobje upravičenih stroškov

DA

Deminimis

Namen / predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij mikro podjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikro podjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Upravičenci

MSP

s.p.

Pogoji razpisa

Mikro, mala in srednja podjetja in samostojni podjetniki.

Vsaj 1 zaposlen in ne več kot 10 zaposlenih.

Minimalna subvencija 15.000 EUR, maksimalna 70.000 EUR.

Projekta na področju SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Projekt mora biti izveden na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 % volumna).

Projekt mora biti zaključen najkasneje do oktobra 2024.

Potrebujete finančna sredstva za razširitev vašega poslovanja?

Pomagamo vam pridobiti EU nepovratna sredstva.