Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Nepovratna sredstva

JR STKTP NOO 2022–2025

Odprt

Potrebujete finančna sredstva za razširitev vašega poslovanja?

Pomagamo vam pridobiti EU nepovratna sredstva.

124.770 €

Višina subvencije

Faza 1: 100%; Faza 2: 70% - 50%

Stopnja sofinanciranja

Rok za oddajo

Faza 1: od sklepa 5 mesecev; Faza 2: od sklepa 7 mesecev

Obdobje upravičenih stroškov

DELNO

Deminimis

Namen / predmet razpisa

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju (v nadaljevanju: Akademija TKT) (FAZA 1) in/ali pripravo in izvedbo ključnih izvedbenih projektov, ki bodo bistveno prispevali k implementaciji procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva (FAZA 2).

Upravičenci

zagonska podjetja in MSP

Pogoji razpisa

Vsaj 1 zaposlen

Potrebujete finančna sredstva za razširitev vašega poslovanja?

Pomagamo vam pridobiti EU nepovratna sredstva.