Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO

Nepovratna sredstva

JR RRI NOO

Zaprt

Potrebujete finančna sredstva za razširitev vašega poslovanja?

Pomagamo vam pridobiti EU nepovratna sredstva.

Področje razpisa

300.000 €

Višina subvencije

mikro in mala podjetja: 60%; srednja: 50%; velika: 40% *(45% / 35% / 25%)

Stopnja sofinanciranja

03.04.23

Rok za oddajo

od sklepa 24 mesecev

Obdobje upravičenih stroškov

NE

Deminimis

Namen / predmet razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev. Cilj javne ga razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja RRI projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. RRI projekti bodo tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe. Projektni cilj vsakega RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Upravičenci

MSP, velika podjetja, privatni zavodi

Pogoji razpisa

Konzorcijska prijava najmanj 2 in največ treh partnerjev.

Starost podjetja vsaj 2 leti.

Delež kapitala v sredstvih nad 30%.

Vsaj 3 zaposleni.

Podjetje je lahko zgolj prijavitelj ali konzorcijski partner.

Čas trajanja izvedbe projekta je 24 mesecev.

Višina sofinanciranja vsaj 50.000 EUR in ne več kot 300.000 EUR.

Potrebujete finančna sredstva za razširitev vašega poslovanja?

Pomagamo vam pridobiti EU nepovratna sredstva.