Digitalna transformacija proizvodnega podjetja

Celostna digitalna transformacija podjetja z digitalizacijo večjih poslovnih procesov in uvajanjem ERP, IOT rešitev in brezpapirnega poslovanja. Intenzivno izobraževanje zaposlenih za dvig digitalnih kompetenc.