Posodobitev proizvodnje

Investicija v nove proizvodne stroje in tovorno vozilo z namenom povečanja prožnosti proizvodnje. S tem se povečuje konkurenčnost na trgu in ohranja delovna mesta v času bistveno spremenjene tržne situacije.